Українська мова 15 дней назад vika3e

Утворіть від поданих слів іменники ща допомогою суфікса -ин. Київ, Чернігів, Суми, Вінниця, Кременець, Ярославль, Орел, Тула, німецький, угорець, Херсон, гуцул, гайдамака, Хмельницький, Тернопіль, Львів, батько, Переяслав

Ответ
26
dianabachurina
Київщина,Чернігівщина,Сумщина,Вінничина,Кременечина,Ярославщина,ОРелщина,Тульщина,Німеччина,Угорщина,Херсонщина,гуцульщина,гайдамачина,хмельничина,тернопільщина,львівщина,батьківщина,переяславщина